תנאי שימוש

(מטעמי נוחות הניסוח בלשון זכר, אך הכוונה לכל אחת ואחד)

1. התשלום עבור לחן\עיבוד מאפשר הורדת העותק המלא שלו כקובץ PDF. התמונה באתר מציגה רק חלק מתוכנו.
2. רכישת הלחן\העיבוד מקנה את הזכות לביצוע בלתי מוגבל שלו ע”י הרכב קולי אחד בלבד. הרוכש מתחייב שלא לבצעו ע”י הרכבים אחרים ולא להעבירו להרכבים אחרים ללא אישורה בכתב של בעלת האתר.
3. התשלום המשולב באתר נעשה בעזרת כלי התשלום הנפוצים, המוכרים והאמינים באינטרנט (PayPal, WooCommerce). יחד עם זאת, בעלת האתר אינה נושאת ולא תישא באחריות כלשהיא בגין תפקודם של מנגנוני תשלום אלו. התשלום באמצעותם נעשה על אחריותו הבלעדית של המשלם.